TJEDNIK ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Broj 15 / 25.04.2017

TEMA BROJA: ŠKOLSKE KNJIŽNICE

Od „spremišta” informacija prema mjestu učenja i razvoja kritičkog mišljenja

Kao što informacijska pismenost prema suvremenim shvaćanjima nije više sklop vještina determiniranih informacijskim izvorima i prikupljanjem informacija nego iskustvom s informacijama – onim što se i kako s informacijama čini na putu do novog znanja – tako i školska knjižnica nije više spremište informacija, nego mjesto učenja. Učenje je misaoni proces, a jedino svjesno učenje ima smisla, jer razvija kompetencije potrebne tijekom cijeloga života u neprestano mijenjajućem informacijskom okruženju... Piše Marijan Šimeg; za Temu broja Školskih novina pišu i govore Ana Saulačić, Ivanka Stričević, Nada Topić, Ana Barbarić, Mario Hibert, Vanja Jurilj...

STANJE STVARI

Rad Povjerenstva pretočen u Akcijski plan provedbe Strategije

U Vladi RH predstavljen je i Akcijski plan s prioritetnim mjerama i aktivnostima za dvogodišnje razdoblje (od drugog kvarata 2017. do drugog kvartala 2019). On će se, kao prijedlog, dostaviti svim institucijama na očitovanje prije upućivanja na razmatranje Odboru za znanost i obrazovanje Hrvatskoga sabora.

U tom prijedlogu mjere su cjeloživotnog učenja usmjerene je na razvoj suvremenih funkcionalnih vrsta pismenosti, uključujući i zaštitu okoliša, uz zagovaranje umrežavanja stručnjaka i ustanova radi osmišljavanja odgojno-obrazovnih sadržaja i provođenja kampanja za osnaživanje tih pismenosti. Akcijskim planom provedba se kurikularne reforme osigurava definiranjem strukture nacionalnih kurikuluma (s planiranim optimalnim i maksimalnim opterećenjem učenika za postizanje očekivanih odgojno-obrazovnih postignuća), te postupnom prilagodbom odgojno-obrazovnih ustanova za primjenu kurikularnog pristupa, u prvom redu ispunjenjem infrastrukturnih, kadrovskih, materijalnih i drugih preduvjeta... Piše Ivan Vavra, direktor Školskih novina

PODCRTANO

Razina obrazovanja nezaposlenih osoba

U obrazovnoj strukturi nezaposlenih [ožujak 2017.] najbrojnije su bile osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju do 3 godine i školom za KV i VKV radnike (68.927 ili 30,8 %), a slijede osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju od 4 i više godina i gimnazijom (64.117 ili 28,6 %), osobe sa završenom osnovnom školom (45.855 ili 20,5 %), osobe sa završenim fakultetom i akademijom (17.938 ili 8,0 %), osobe s prvim stupnjem fakulteta, višom školom i stručnim studijem (14.064 ili 6,3 %) te osobe bez škole i s nezavršenom osnovnom školom (13.167 ili 5,9 %).

U usporedbi s istim mjesecom prošle godine, broj nezaposlenih smanjen je u svim obrazovnim skupinama. Najveće smanjenje nezaposlenosti evidentirano je u skupini osoba sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju do 3 godine i školom za KV i VKV radnike (za 22,1 %), a najmanje u skupini osoba sa završenim fakultetom i akademijom (za 8,6 %).

Mjesečni statistički bilten / Hrvatski zavod za zapošljavanje, br. 3/2017.

www.hzz.hr

AKTUALNO

• MZO: Potpisani granski kolektivni ugovori

Dobri temelji budućih pregovora

Nakon što je na svojoj sjednici održanoj 6. travnja Vlada RH prihvatila nacrte kolektivnih ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, na prigodnoj svečanosti održanoj 11. travnja u Ministarstvu znanosti i obrazovanja ugovore su potpisali ministar znanosti i obrazovanja dr. sc. Pavo Barišić, Sanja Šprem, predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja, Branimir Mihalinec, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, i Željko Stipić, predsjednik Sindikata zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod...

• Ravnateljsko motrište

Svakodnevni susret s vlastitim granicama

Umjetnost je jedno od tri glavna spoznajna oruđa koja je ljudska vrsta u svojoj povijesti iznašla – znanost i filozofija preostala su dva. Velika umjetnička djela, baš kao i velika znanstvena otkrića i veliki filozofski konstrukti, pripadaju najvišim dometima ljudske misli i djelovanja.... Piše Borut Vidošević, ravnatelj Umjetničke škole Franje Lučića, Velika Gorica

• HAZU

Posjet ministra Barišića

Ministar znanosti i obrazovanja dr. sc. Pavo Barišić posjetio je u srijedu, 12. travnja, Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti gdje se susreo s predsjednikom HAZU-a akademikom Zvonkom Kusićem i njegovim suradnicima. Teme njihova razgovora bile su provedba Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, zatim cjelovita reforma školstva, ključni planirani projekti i aktivnosti u sektoru znanosti, kao i veliki Akademijini projekti „Hrvatska prirodna i kulturna dobra” i „Hrvatska i Europa”...

• Rani i predškolski odgoj i obrazovanje: DV Zvončić, Našice

Vrtić srastao s okružjem

Posebna se pažnja poklanja svakome djetetu. Prate se njegove mogućnosti, potrebe, afiniteti i interesi, talenti. Razvijaju se kompetencije djece kako bi kvalitetno i uspješno svladavali izazove. Pratimo i potičemo djecu u svakodnevnim životnim situacijama na afirmiranje i iskazivanje svojih mogućnosti…

• AZOO: Napredovanje odgojno-obrazovnih djelatnika

U zvanje mentora i savjetnika promovirano 676 ponajboljih

Svečana promocija najboljih i najkvalitetnijih odgojitelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i odgajatelja u položajno zvanje mentora i savjetnika održana je 13. travnja na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Agencija za odgoj i obrazovanja i Ministarstvo znanosti i obrazovanja unaprijedili su u više položajno zvanje ukupno 676 odgojno-obrazovnih radnika iz predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova...

• Nadareni učenici i njihovi mentori: Srednja škola Mate Balote, Poreč

Olimpijac najviše razine

Oskar znanja meni je, osim kao formalno priznanje AZOO-a, označio i potvrdu uspjeha koji je rezultat zajedničkog rada s profesoricom. Smatram da je to dobra gesta i običaj koji se u budućnosti svakako treba nastaviti, budući da i samo priznanje motivira na daljnji rad, rekao je dobitnik Oskara znanja za postignute uspjehe iz njemačkog jezika…

DigiGirlz: Obrazovni događaj za učenice srednjih škola

Srednjoškolke otkrile prednosti karijere u IT industriji

Osamdeset učenica srednjih škola iz Nove Gradiške, Novske, Ogulina i Karlovca sudjelovale su na događaju DigiGirlz kako bi se upoznale s modernom tehnologijom te od uspješnih IT stručnjakinja doznale kako mogu graditi karijeru u IT sektoru…

ODGOJNO-OBRAZOVNA PRAKSA

• OŠ kralja Tomislava, Zagreb: Međunarodni dan čovjekovih svemirskih letova

U potrazi za čovjekovim unutarnjim «svemirom»

Školskim projektom „Čovjek i svemir”, koji se temelji na njegovanju i očuvanju ljudske povijesne i kulturne baštine, međupredmetno se isprepleću društveno-humanističko i umjetničko područje. Pritom je Međunarodni dan čovjekovih svemirskih letova prepoznat kao poveznica za realizaciju toga sadržaja... Pišu Mirjana Tomašević Dančević, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, Zagreb i Vesna Mlinar, OŠ kralja Tomislava, Zagreb

• Obrtnička škola za osobne usluge, Zagreb: Nastavljen Europski projekt „Idemo u Europu!”

Pregršt novih znanja i vještina

Zagrebački učenici već četvrtu godinu zaredom odlaze na dvotjednu stručnu praksu u Milano u Italiji, gdje se uključuju u život i rad salona, gdje partneri u projektu i ovlašteni edukatori u svojim područjima za sudionike više puta na tjedan organiziraju i edukaciju, na kojoj se pokazuju nove tehnike rada, inovacije, novi proizvodi i trendovi u struci. Osim stjecanja novih znanja i vještina, projekt ima snažan utjecaj na motiviranost u učenika, samopouzdanje, želju za daljnjim učenjem, radom i usavršavanjem... Piše Sanda Modrić, organizatorica projekta „Idemo u Europu!”, Obrtnička škola za osobne usluge, Zagreb

• OŠ Pantovčak, Zagreb: Daroviti u Escape roomu

Punom parom naprijed!

Projekt je osmišljen tako da su učenici 5. razreda samostalno smišljali zadatke koje su rješavali učenici 4. razreda i obratno pri čemu su istraživali zanimljivosti koristeći se literaturom i internetom. Sadržajem zadataka učenici su nadograđivali temeljno školsko znanje o zemljama partnerima... Piše Vesna Rak, prof., stručna suradnica psihologinja, Osnovna škola Pantovčak, Zagreb

SVIJET

• Prosvjed: Na Dan planeta Zemlje diljem svijeta održan Marš za znanost

Borba za bolju budućnost našeg planeta

Ovo je reakcija zabrinutih znanstvenika i građana zbog antiznanstvenih ideja koje bi globalno mogle imati katastrofalne posljedice, a prosvjed je prigodno održan na Dan planeta Zemlje. Međutim, mnogi znanstvenici ne misle tako, već u tom postupku vide političku akciju... Prema Deutsche Welle priredila Ivana Čavlović

SAVJETNIK

• PSIHOLOGIJA | Likovno darovita djeca / Sanja Režek, prof. psiholog, OŠ A. G. Matoša, Zagreb

• PRAVO | Tko ima prednost pri zapošljavanju / Olivera Marinković, dipl. iur.

• FINANCIJE | Naknada troškova prijevoza za dolazak na posao / Piše Fadila Bahović, dipl.oec. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

SURADNICI JAVLJAJU

• Poreč: TUŠ Antona Štifanića | Poziv na carsku gozbu

• Koprivnica: Knjižnica i čitaonica Fran Galović | Svjetski dan Roma

• Bjelovar: IV. osnovna škola | Finale međunarodnog natjecanja engleskog jezika

• Poreč: Umjetnička škola | Uspješni na natjecanjima u Trevisu i Beogradu

MEDIJI

• WEB | Tjedan EU fondova www.strukturnifondovi.hr

• KAZALIŠTE | Žar ptici najviše nagrada na 11. međunarodnom Naj, naj, naj festivalu

• KNJIGE | Milovan Petković, Zmajska kronika I. – Kronološki prikaz povijesti Družbe „Braća hrvatskoga zmaja”, svezak I., razdoblje 1905. – 1909., Družba „Braća Hrvatskoga Zmaja”, Zagreb, 2016.

• ČASOPISI | Lađa, Matica

ŠKOLSKI ŽIVOT NEKOĆ

REFORMSKE ZAMISLI I OSTVARENJA U 20. STOLJEĆU

Uvjeti i mogućnosti prelaza na petodnevni školski tjedan / Antun Kocijan (1971.)
[…] U posljednjih nekoliko godina u evropskim i izvanevropskim zemljama sve se više uvodi školski tjedan sa skraćenim radnim vremenom. Razlozi su vrlo raznovrsni, pa su i rješenja različita, što ovisi o načinu života i rada, standardu, antropološkim karakteristikama, klimatskim prilikama i dr. Zbog toga je školski kalendar i organizacija nastavnog rada različita, ali im je trajanje školske godine i broj školskih dana u tjednu približno jednak. Uz ovo je značajno napomenuti da je petodnevni školski tjedan uveden u škole tek onda kada je njegova izvodljivost i efikasnost teoretski i praktično pripremljena i provjerena eksperimentalnom primjenom. […]

Prije 150 / 100 / 50 godina

Novosti iz Napretka, Narodnih novina, Učiteljskog doma i Školskih novina

Nešto o razvitku školstva u bivšoj vojnoj Krajini (II.) / Ivan Martinović (ulomci, 1896.)

REPORTAŽA | ŠEST DESETLJEĆA OŠ VLADIMIRA NAZORA, ZAGREB

Topli međuljudski odnosi školu čine drugim domom

Ovo je ipak odgojno-obrazovna ustanova, kuća kreativnosti i znanja, i jedino u takvom toplom ozračju možemo dati najbolje od sebe i djeci ponuditi sve što zaslužuju. Samo zadovoljan, sretan i dobro raspoložen učitelj može poslije u razredu to isto prenijeti svojim učenicima. U tome vidim našu veliku odgovornost, smatra ravnatelj Ivica Brkić... Piše Branko Nađ

Moja košarica:

0 kom
0 kn