TJEDNIK ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Broj 20 / 24.05.2016

TEMA BROJA: PRIJEDLOG KURIKULARNE REFORME (prilog stručnoj raspravi)

Nespremni učitelji ne mogu biti odgovorni

Bez obzira na tvrdnje autora dokumenata CKR da kvaliteta prvenstveno očituje u kvaliteti učenja i poučavanja koje je tim kurikulumom oblikovano, učitelji su glavna pokretačka snaga svake promjene pa kvaliteta dokumenta sama po sebi ne znači ništa. Sudjelovanje stručnjaka praktičara koji su svoje iskustvo ugradili u pojedina kurikulska rješenja nije jamstvo da će bez snažne podrške sustava ta rješenja učitelji moći i provesti... Priredio Anđelko Jelin; za Temu broja Školskih novina pišu i govore Sonja Prelovšek-Peroš, akademik Andrej Dujella, Ante Nazor, Antonia Sikavica Joler...

STANJE STVARI

Ultimatum po naputku mi ili oni

Cijene li u ERS-u institucije sustava i ustavni poredak, zašto ne kažu zbog čega bi prijedlozi Odbora za proširenje ERS-a trebalo odbaciti. Ne misle valjda da su samo oni neprikosnoveni vlasnici kurikularne reforme, tim više što pluralizam, struku i dijalog tobože zagovaraju?

O tome, o mogućnosti i potrebi širenja obzora kurikularne reforme, nismo od voditelja ERS-a čuli pomirljivih riječi, jednako kao što ranije nismo mogli čuti odgovore glede mnoštva prijepornih tema, primjerice onih što propituju kontekst, metodologiju izrade dokumenata, njihove pretpostavke, ciljeve i sadržaje… Piše Ivan Vavra, direktor Školskih novina

PODCRTANO

Hrvatska se obrazovna politika jasno opredijelila za kurikularni pristup još 2005. godine. Takva je odluka donesena imajući u vidu najvažnije u našem sustavu, a to su učenici. Danas, kada je nakon više od deset godina velik posao u tom smjeru odrađen, na čemu iskreno zahvaljujemo svima koji su tome pridonijeli, nemamo namjeru izgubiti iz vida one od kojih smo krenuli, učenike. Cjelovita kurikularna reforma je iznad svih grupacija i partikularnih interesa, imajući to u vidu, pozivamo sve dionike na dijalog i uvažavanje, na sve ono što kurikularnom reformom nastojimo postići, a to je nacionalni konsenzus oko sadržaja kurikulumskih dokumenata u Republici Hrvatskoj.

MZOS, iz Priopćenja za medije

http://public.mzos.hr, 23. svibnja 2016.

AKTUALNO

• Postira: Nazorovi dani 2016.

Počast velikanu hrvatske književnosti

U Akademiju je izabrano 11 redovitih, pet dopisnih te 19 članova suradnika. Trenutno je u Akademiji ukupno 150 redovitih članova, 133 dopisna člana i 91 član suradnik...

• Ravnateljsko motrište

Povjerenje kao temelj za trajan uspjeh

Biti ravnateljicom na području od posebne državne skrbi, u školi s otežanim uvjetima rada nije teško ako znate da nije bitno odakle dolazite već kamo idete... Piše Rahela Blažević, ravnateljica OŠ Andrije Kačića Miošića, Donja Voća

• Hvar: Šesti susret „Dica i ČAkavica?

Da jezik predaka ne padne u zaborav

Zbog suvremenog načina života, migracija stanovnika, procesa socijalne integracije, svjedoci smo prijetnje izumiranja brojnih narječja i dijalekata u Hrvatskoj. Prijetnji njihovom izumiranju svakako pridonosi i činjenica da institucionalizirani odgoj i obrazovanje pretpostavlja upotrebu hrvatskog standardnog jezika te se, zbog zakonskih odredbi, poglavito u školama inzistira na komunikaciji standardnim jezikom

• Rani i predškolski odgoj i obrazovanje: Djeca i vrtićki programi

Kvalitetni vrtićki programi nisu skupi

Roditelji moraju biti dobro informirani o ponuđenim programima, a prije odabira najpogodnijeg programa trebaju dobro razmotriti ima li vrtić dozvolu odnosno je li registriran za određeni program. Nije na odmet provjeriti imaju li potencijalni vrtić odnosno jaslice odgovarajuće dozvole za rad kao dokaz da zadovoljavaju određene standarde u skrbi o djeci. Jedan je od najsigurnijih načina za provjeru službena baza Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta…

• Rijeka: Učenički dom Kvarner

Tradicionalan projektni dan okupio goste i prijatelje Doma

Zanimljiv program „Kvarnerskih priča” i obećavajuće dobro druženje privukli su goste iz same Rijeke, obližnjeg otoka Unija, Varaždina, Zagreba, Opatije, slovenskog Celja. Program se sastojao od likovne kolonije „Slike i skulpture od naplavina”, natjecanja u uličnoj košarci, bilijaru te stolnom nogometu…

• Nadareni učenici i njihovi mentori: Prirodoslovna i grafička škola Rijeka

Sustav treba motivirati neuspješne i prosječne učenike

Sam dobitak Oskara znanja ne znači mi mnogo. Činjenica da sam prvi u državi iz kemije, naprotiv, znači mi mnogo. No, i kolega koji je osvojio drugo mjesto također odlično zna kemiju te je stvar dobrog raspoloženja, dobre koncentracije i malo sreće što sam upravo ja završio na prvome mjestu. Zbog toga mi Oskar znanja kao takav ne znači previše, iako je svako priznanje lijepo. Nisu samo učenici koji su ostvarili prva mjesta zaslužili to priznanje i zbog toga mislim da se prevelika pozornost posvećuje toj manifestaciji. Uz to, već sam bio pohvaljen i na samome državnome natjecanju – govori Viktor Škorjanc, učenik četvrtog, završnog razreda Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka...

ODGOJNO-OBRAZOVNA PRAKSA

• Vinkovci: OŠ Bartola Kašića u projektu Erasmus+

Poboljšati svijet kvalitetnim promjenama u školstvu

Projekt je potaknuo učenike na usavršavanje jezičnih znanja, na toleranciji i poštivanje drugih ljudi i kultura, na korištenje modernih komunikacijskih alata, na timski rad, uvažavanje različitosti, na interes za aktivno sudjelovanje u stvaranju Europe mladih, na pozitivan stav prema svom zdravlju, na tjelesnu aktivnost i bavljenje sportom, na uklanjanje predrasuda i diskriminacije... Piše Adrijana Cvrković-Lasić, ravnateljica OŠ Bartola Kašića

• Dječji vrtić Cekin, Slavonski Brod: Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj

Igrom do velikih životnih lekcija

Turbulentan život modernog društva te svijest da ekološka kriza ima globalne dimenzije pokazuju neodrživost tradicionalnog modela ljudskog ponašanja. Cilj odgoja i obrazovanja za održivi razvoj jest ekološka svijest, a ona se temelji na novim spoznajama, stajalištima, vrijednostima, mišljenjima i ponašanjima... Piše Sanja Pavić, magistra ranog i predškolskog odgoja, Montessori odgojitelj

• Agresivnosti, destruktivno i autodestruktivno ponašanje učenika u osnovnoj školi

U konfliktu s vršnjacima, ali i s učiteljima

U nastavnoj praksi, radeći s učenicima u razvojnoj dobi, često sam imala priliku susretati učenike koji još u ranom djetinjstvu nisu naučili kako se nositi s frustracijama, kako prevladati strah i tjeskobu i kako razvijati prijateljstva... Piše Ksenija Todorović, prof. spec. uni. philol., OŠ Retkovec, Zagreb

• OŠ Žitnjak, Zagreb: Programa Erasmus+ – Kreativno i interaktivno poučavanje

Kako zainteresirati učenike za učenje stranog jezika

Učitelj treba stvoriti opuštenu, ali radnu atmosferu na satu, razviti dobar odnos s učenicima, pohvaliti ih, osmišljavati zadatke koji su ostvarivi, poticati ih da uče samostalno i izvan učionice, a nastavne sadržaje i teme učiniti relevantnima za učenikov svakodnevni život... Piše Ivana Čale, profesorica engleskog jezika, OŠ Žitnjak, Zagreb

SAVJETNIK

• PSIHOLOGIJA | Sreća je misliti pozitivno / Sanja Režek, prof. psiholog, OŠ A. G. Matoša, Zagreb

• PEDAGOGIJA | Informiranje o upisu u srednju školu / Azra Rađenović, pedagoginja, OŠ 22. lipnja, Sisak

• PRAVO | Natječaj za zasnivanje radnog odnosa radnika u školskim ustanovama / Olivera Marinković, dipl. iur.

• FINANCIJE | Koeficijent složenosti poslova stručnog suradnika s radnim stažem, bez položenog stručnog ispita / Piše Fadila Bahović, dipl.oec. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

• TEHNOLOGIJE U OBRAZOVANJU | Obrazovanje budućnosti ili visokorizični eksperiment? / Milan Bajić, Tehničko veleučilište u Zagrebu

• ZDRAV ŽIVOT | Koliko se brinemo o svojim plućima? / Ivo Belan, dr., spec. opće medicine

SURADNICI JAVLJAJU

• Pribislavec: OŠ Vladimira Nazora | Dan eTwinninga «Slavimo raznolikost»

• Zagreb: DV Duga | Darujmo djeci kazalište

• Varaždin: VI. osnovna škola | Među najboljima u državi

• Višnjica: OŠ Izidora Poljaka | Svečano podizanje zelene zastave

MEDIJI           

• KNJIGE | Marita Brčić Kuljiš (voditeljica projekta), Toni Popović (projektni administrator) & stručni tim projekta – Ina Reić Ercegovac, Morana Koludrović, Maja Ljubetić, Dijana Vican, Jurica Pavičić, Renata Relja, Mile Živčić i Mario Vučić: Samoprocjena kompetentnosti, motivacije i samoefikasnosti nastavnika u obrazovanju odraslih, (Istraživački izvještaj), Hrvatsko andragoško društvo, Zagreb, 2016.

• ČASOPISI | Matka, Meridijani

ŠKOLSKI ŽIVOT NEKOĆ

AH, KAKO LI POČINJE MOJE ŠKOLOVANJE...

Moji susreti s gornjogradskom gimnazijom / Zvonimir Doroghy (1884. - 1965.), profesor Klasične gimnazije u Zagrebu
[…] Za odgoj srednjoškolske mladeži, naročito one iz provincije, bilo je tada nekoliko zavoda. U prvom redu to je bio Kr. konvikt ili, kako su ga nazivali, Plemićki konvikt. Lucus a non lucendo! Nije, naime, za primanje u taj zavod bio glavni uvjet to, da je netko potekao iz »plemićke« porodice, već da je bio u rodu s kojim od zakladatelja (to je vrijedilo za stipendiste), ili da je mogao plaćati za stan, hranu, potrepštine i posebno poučavanje (matematika, francuski, pjevanje, tamburanje, plesanje i dr.) 56 kruga na mjesec, što je u ono doba odgovaralo otprilike trećini početne plaće gimnazijskog profesora... […]

Prije 150 / 100 / 50 godina

Novosti iz Napretka i Školskih novina

Revizija školskog zakona od 14. listopada 1874. (III.) / Ivan Filipović (ulomci, 1883.)

REPORTAŽA | 230 GODINA OŠ IVANA MAŽURANIĆA, NOVI VINODOLSKI

Ne favoriziramo samo prvake, već svu djecu potičemo na rad

Prosvjetari su itekako svjesni kako su na društvenoj i financijskoj margini, i to ostavlja gorak osjećaj. Srećom pa učitelji i nastavnici ovaj poziv biraju iz ljubavi, a ne zbog plaća i statusa. I sve nas drži optimizam, koliko god on često bio (ne)utemeljen, zaključuje ravnatelj Boris Turjak… Piše Branko Nađ

Moja košarica:

0 kom
0 kn