TJEDNIK ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Broj 22/23 / 13.06.2017

TEMA BROJA: POTICANJE DJEČJEG STVARALAŠTVA U JEZIČNO-UMJETNIČKOM PODRUČJU (Primjer dobre prakse: Novigradsko proljeće)

Pišu pjesme, pjevaju, slikaju, glume... i oni su daroviti!

Za razliku od razvoja darovitosti djece u STEM područjima obrazovanja, identifikacija, poticanje, razvijanje darovitosti i realizacija talenta u jezično-umjetničkom i kulturnom području sve su manje zastupljeni. U ovom vremenu opterećenom forsiranjem „STEM agende” u obrazovanju, možemo barem razmisliti o mogućem odgovoru na jedno važno pitanje: Dok društvo ne iziđe iz recesije, je li primjereno uvjeravati djecu darovitu u jezično-umjetničkim područjima da njihove vrijednosti i kompetencije nisu društveno vrijedne i da se zbog toga moraju prilagoditi zanemarujući svoj talent, darovitost, nadahnuće, potencijal i pretvoriti se u osrednje i nesretne STEM tehničare... Priredio dr. sc. Darko Lončarić, izv. prof., Učiteljski Fakultet Sveučilišta u Rijeci

STANJE STVARI

Da ne zaboravimo...

Sada, više nego lani u ovo vrijeme, puno je jasnije da valjana reforma odgojno-obrazovnoga sustava ne podrazumijeva samo (ili u prvom redu) kurikularnu reformu. Još je jasnije da predloženi dokumenti tzv. cjelovite kurikularne reforme, nakon stručnih i javnih rasprava, „traže” ne samo umrežavanje s drugim reformskim mjerama, nego i „vape” za temeljitom doradom u gotovo svakom pogledu, od metodologije izrade i definiranja ciljeva, preko nastavnih sadržaja, do načina provedbe i vrjednovanja postignuća (ishoda) poučavanja i učenja... Piše Ivan Vavra, direktor Školskih novina

PODCRTANO

Obrazovanje temeljeno na znanju

Kvalitetno obrazovanje i globalno relevantna znanost moraju se temeljiti na ljudskom potencijalu kao najvažnijem nacionalnom resursu. Obrazovanje se treba temeljiti na znanstveno utemeljenim spoznajama, poticanju kreativnosti i inovativnosti, kao i kritičkom i analitičkom razmišljanju već od najranije dobi jer se tako izgrađuje istinsko društvo znanja. S tim u vezi, potrebno je nastaviti s cjelovitom reformom obrazovanja, uključujući i kurikularnu reformu. Usklađenost cjelokupnog obrazovnog sustava s potrebama i potencijalima hrvatskog gospodarstva te globalnim trendovima četvrte industrijske i digitalne revolucije, temelj je razvoja Hrvatske. Zadatak Vlade je izgradnja pravednog, depolitiziranog i učinkovitog sustava obrazovanja koji svakome jamči dostupnost i uključenost u taj sustav jednakih šansi.

Iz Platforme za suradnju HDZ-a i HNS-a u Vladi Republike Hrvatske

9. lipnja 2017.

AKTUALNO

• Primopredaja u Ministarstvu znanosti i obrazovanja

Blaženka Divjak preuzela dužnost ministrice

Nova ministrica znanosti i obrazovanja najavila je da će biti fokusirana na tehnologiju i obrazovanje, a ne na ideološke podjele, no napominje da se promjene ne će događati brzo...

• Ravnateljsko motrište

Kako spojiti pedagoški i menadžerski rad?

Pedagoški standard i uvjeti rada još su uvijek nedostižni za velik dio strukovnih škola. Mnogi moji kolege ravnatelji to su postigli i prestigli zahvaljujući svojoj osobnosti i predanom radu i ja im na tome najiskrenije čestitam. Ali, to su iznimke, a to bi trebalo biti pravilo. U strukovnim školama menadžerski aspekt rada ravnatelja od iznimne je važnosti. No, pitanje je gdje je granica između pedagoškog i menadžerskog rada ravnatelja. Granice nema, svatko je od nas ravnatelja sam određuje. Svaki ravnatelj želi najbolje školi u kojoj radi... Piše Mijo Matošević, ravnatelj Industrijsko-obrtničke škole iz Nove Gradiške

• Zagreb: Monografija o Vladimiru Strugaru

Vjerodostojan životni put učitelja i znanstvenika

Na prigodnoj svečanosti održanoj u četvrtak, 9. lipnja, u prostorima Hrvatskog učiteljskog doma, koju su zajednički organizirali Školske novine, Hrvatski pedagoško-književni zbor, Hrvatska zajednica osnovnih škola, Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola i Klub umirovljenih prosvjetnih djelatnika Zagreba, predstavljena je najnovija knjiga Školskih novina „Vladimir Strugar – učitelj, pedagog i znanstvenik”, koju su priredili Mladen Medak i Ilija Pejić. O knjizi i njenom autoru govorili su njeni prireditelji, recenzent Slobodan Kaštela, urednik knjige i direktor Školskih novina Ivan Vavra te i sam Vladimir Strugar...

• Zagreb: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Napredovanje nastavnika strukovnih predmeta

U organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u Zagrebu je 9. lipnja upriličena svečana dodjela rješenja o napredovanju ili ponovnom izboru u zvanje mentora ili savjetnika nastavnicima strukovnih predmeta, a sve to organizirano je u sklopu projekta „Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta” financiranog iz Europskog socijalnog fonda…

• Knin: OŠ Domovinske zahvalnosti

Izvrsna suradnja vrtića i škole

Svake školske godine kad krenu predupisi djece za prvi razred i utvrđivanje njihove spremnosti za polazak u školu, postavljamo si pitanje jesmo li i kako smo surađivali s vrtićem, znaju li djeca koja nam dolaze u školu što ih čeka u učionici, boje li se i čega se boje. Vrtić je prva odgojno-obrazovna ustanova u kojoj djeca stječu socijalne vještine, uče o svojim pravima i odgovornosti, poštuju dogovorena pravila i stječu vještine potrebne za cijeli život. Učitelji su u nedoumici i pitaju se kako se djeca u vrtiću spremaju za školu, hoće li imati potrebne vještine i sposobnosti koje će im olakšati polazak u školu. Sva ta pitanja bila su poticaj da se pokrene suradnja Dječjeg vrtića „Cvrčak”, Osnovne škole dr. Franje Tuđmana i Osnovne škole Domovinske zahvalnosti…

• Nadareni učenici i njihovi mentori: OŠ Silvije Strahimir Kranjčević, Zagreb

Svestranošću do velikih uspjeha

Ovo je potvrda mog rada i truda i drago mi je da imam barem mali dio u tom plemenitom jeziku. Osjećaj je zaista poseban. Pruža mi sigurnost da je moj pogled na tekst onaj pravi, kaže Rina Baljak, učenica OŠ Silvije Strahimir Kranjčević iz Zagreba, dobitnica Oskara znanja za postignute uspjehe na području poznavanja latinskog jezika. Njezina mentorica Danijela Zamola ističe kako joj je drago zbog učenika koji postigne uspjeh…

ODGOJNO-OBRAZOVNA PRAKSA

• Dječji vrtić Lepoglava: Odgoj za ljudska prava i demokratsku građanskost

Lepoglavska čipka – istkana ljepota tradicije

Projektom Lepoglavska čipka željelo se djecu senzibilizirati za doživljaj ljepote i bogatstvo kulture te ih potaknuti na njegovanje kulturne baštine i tradicije. Razvijana je djetetova sposobnost u izražavanju, samopouzdanje, uspostavljena je emocionalna povezanost s kulturnom baštinom zavičaja... Piše Mirjana Županić, odgojiteljica predškolske djece, suvoditeljica projekta, Dječji vrtić Lepoglava

• Rani i predškolski odgoj i obrazovanje: Održivi razvoj i potencijalno darovita djeca

Sve što je malo, narast će!

Aktivnosti koje se posebno preporučuju u radu s darovitom djecom jesu i one koje potiču aktivno učenje, više razine misaonih procesa i kreativno mišljenje. Kao jedna od „zahvalnijih” tema pokazao se održivi razvoj. Osjetljivost djece za tu temu razvija se u otvorenom poticajnom vrtićkom i školskom okružju, uz ciljane i osmišljene aktivnosti koje odgojitelji i učitelji planiraju i provode zajedno s djecom... Piše Sanja Pavić, mag. paed., montesorijska odgojiteljica, DV „Cekin”, Slavonski Brod

• Učenički dom Maksimir, Zagreb: Odgoj i obrazovanje za okoliš i održivi razvoj

Ekoučilište za spas Zemlje

Na inicijativu Hrvatske agencije za okoliš i prirodu pokrenut je projekt kojemu je cilj podizanje svijesti javnosti u području zaštite okoliša, klimatskih promjena, zaštite prirode i bioraznolikosti. Projekt bi trebao pridonijeti osvješćivanju javnosti i provođenju obrazovanja u području spomenutih tema, a krajnji mu je cilj osnivanje multimedijskoga i inovativnoga informacijsko-edukativnog centra za okoliš i prirodu... Piše Katarina Fruk, socijalna pedagoginja i odgajateljica, Učenički dom Maksimir, Zagreb

• OŠ Ivana Gundulića, Zagreb: Projekt Erasmus+ KA1 – individualno usavršavanje učitelja

EU projektima do moderne škole

Finske škole, kao i finskzo školstvo, na posjetitelja uvijek ostave neizbrisiv dojam. Autoricu ovoga teksta zadivio je izgled škole koju je posjetila, namještaj, boje zidova soba za odmor, velika kantina i zadivljujuća zbornica. Namještaj je u potpunosti fleksibilan i prilagođen potrebama nastavnih predmeta. No za odlično obrazovanje i dobar odgoj potrebno je mnogo više – povjerenje između učenika, učitelja i roditelja – na njemu počiva finsko školstvo... Piše Henrieta Herjavec Rubčić, učiteljica razredne nastave i koordinatorica projekta, OŠ Ivana Gundulića, Zagreb

SVIJET

• Digitalno građanstvo: Poučavanje o sigurnom, odgovornom i učinkovitom korištenju tehnologija

Kako naučiti djecu da postanu pametni članovi digitalne zajednice

Digitalno građanstvo tek je jedna od tri razine digitalne inteligencije, koja predstavlja niz društvenih, emocionalnih i kognitivnih sposobnosti koje omogućavaju pojedincima da se suoče s izazovima i prilagode zahtjevima digitalnog života. Preostale dvije obuhvaćaju digitalnu kreativnost i digitalno poduzetništvo... Prema World economic forum i Digital citizenship priredila Ivana Čavlović

SAVJETNIK

• PSIHOLOGIJA | Školski uspjeh učenika i učitelja / Sanja Režek, prof. psiholog, OŠ A. G. Matoša, Zagreb

• PRAVO | Pravo na godišnji nakon rada na zamjeni / Olivera Marinković, dipl. iur.

• FINANCIJE | Plaćanje sati sindikalnog povjerenika nakon prestanka obnašanja dužnosti / Piše Fadila Bahović, dipl.oec. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

SURADNICI JAVLJAJU

• Primošten: Osnovna škola | Svečano proslavljen zlatni status ekoškole

• Graberje Ivaničko: OŠ Josipa Badaižar | Uspjeh Marte Kunštić na natjecanju iz engleskog jezika

• Zagreb: Škola za primalje | Suradničko učenje s vršnjacima iz Francuske

• Sveti Ivan Žabno: Osnovna škola «Grigor Vitez» | Treći Dani Zvonimira Baloga

MEDIJI

• WEB | Za bolje informiranje o cjeloživotnom učenju, postignućima i mogućnostima www.cjelozivotno-ucenje.hr

• KAZAIŠTE | Tko pjeva, zlo ne misli u izvedbi COO Goljak

• KNJIGE | Giles Clark i Angus Phillips, O nakladništvu iznutra, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Zagreb – Osijek, 2017.

• ČASOPISI | Jezik, Obnovljeni život

ŠKOLSKI ŽIVOT NEKOĆ

REFORMSKE ZAMISLI I OSTVARENJA U 20. STOLJEĆU

Školstvo i privredna reforma / Ivica Podgorski (1965.)
[…] Privredna reforma je navijestila »rat« niskoj produktivnosti, slabom kvalitetu i visokim troškovima proizvodnje u privredi. Ako taj »rat« u jednom procesu ne bi bio dobiven, ideje privredne reforme ostale bi neostvarene. – Danas je aktualno tražiti svuda unutrašnje rezerve.
Uvjeren sam da u procesu traženja rezervi u društvenim djelatnostima, a posebno u školstvu i obrazovanju, moraju vrijediti isti principi koji vrijede i u privređivanju. […]

Prije 150 / 100 / 50 godina

Novosti iz Napretka, Učiteljskog doma i Školskih novina

Listovi iz vrtlarske prakse / Hortensius (ulomci, 1891.)

REPORTAŽA | 230 GODINA OŠ DR. JOSIPA PANČIĆA, BRIBIR

Ponosni na dugu tradiciju, ali tužni zbog broja učenika

Ciljevi su nam potaknuti i osvijestiti čuvanje školske imovine i brigu o okolišu te razvijanje pozitivnog stava prema školi. Želimo smanjiti stupanj nasilja i povećati razinu tolerancije, razvijati važne osobne i socijalne vještine učenika te očuvati kulturnu i materijalnu baštinu Bribira. Naročito sam zadovoljan kolektivom za koji imam samo riječi hvale, ističe ravnatelj Goran Matić... Piše Branko Nađ

Moja košarica:

0 kom
0 kn