Školske novine (ŠN) su hrvatski tjednik za odgoj i obrazovanje.

Školske novine izlaze u Zagrebu već 75 godina, a prate događaje, sudionike i procese na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava, prvenstveno u Republici Hrvatskoj, ali i u inozemstvu.

Školske novine, zahvaljujući širokom krugu suradnika, objavljuju stručne priloge o aktualnim pitanjima i postignućima u učenju i poučavanju, od ranog (predškolskog) odgoja do visokoškolskog obrazovanja.

Školske novine, zagovarajući važnost obrazovanja za društvo u cijelosti i pojedince u njemu, nastoje pomoći svima koji u obrazovanju sudjeluju, a osobito prosvjetnim djelatnicima - u njihovu stručnom usavršavanju, afirmaciji njihove dobre prakse te osnaživanju njihova društvenog položaja.

Možda nam se i Vi, kao čitatelji i/ili suradnici, u tome možete pridružiti!?

Školske novine su i nakladnička firma (službeno: Školske novine d.o.o. za novinsko-izdavačku djelatnost): već tridesetak godina objavljujemo knjige – stručnu literaturu iz područja odgoja i obrazovanja te školske udžbenike i priručnike.

Pozivamo Vas da nas upoznate – i naš tjednik, i naslove našega nakladničkog programa.