Dvojezična antologija Latinsko pjesništvo u Hrvata autora Vladimira Vratovića vrijedan je prikaz umjetničkoga stvaralaštva i izbor iz djela hrvatskih latinista, od Juraja Šižgorića, Ivana Česmičkog i Marka Marulića do Matije Petra Katančića i Tituša Brezovačkog. Cjelokupni je tijek hrvatske književnosti, stalno i intenzivno, kroz sva stoljeća, preko svih lokalnih i regionalnih granica i iznad svih tematskih ograda i raznolikosti, potvrđivao i dokazivao da se u hrvatskom latinizmu ogledaju sve bitne narodne teme. Nacionalni i internacionalni duh i motivi višestruko se isprepleću, gradeći univerzalne vrednote, čas tijesno izrasle iz hrvatskoga tla, ljubavnog žara, političke strasti ili vjerskoga patosa, čas izdužići se iz mitoloških ili socijalnih te filozofskih i estetskih motiva vrlo starih ili suvremenih europskih odrednica. Da su Hrvati bili i ostali sudionici i sutvorci europske književnosti, posebice latinske, dokazali su brojni stvaratelji koji su radili u Hrvatskoj, ali i mnogi drugi naši nadareni, poslenici, koji su veći dio života proveli u Rimu, Parizu, Budimu, Beču, Padovi, Krakovu, Mlecima i drugim gradovima izvan domovine. Sve to vrlo stručno i temeljito skupljeno je i ponuđeno čitatelju u ovoj knjizi.