Rezultat dugogodišnjeg nastavnog rada autora, ovaj udžbenik obrađuje temeljna znanja i umijeća graditeljstva koja se tiču građevnih materijala.

Jednostavno i pregledno, u četrnaest tematskih cjelina, opisano je sve što se u graditeljstvu koristi, od građevnog kamena i glinenih materijala do plastičnih masa te boja i lakova.

Teme svake cjeline ilustrirane su i upotpunjene praktičnim obavijestima i savjetima, a svako poglavlje ima sažetak te daje pitanja i zadatke za provjeru usvojenosti nastavnog gradiva.

Pored primjerenosti i kvaliteta ovog udžbenika za srednjoškolsku nastavu, potvrđena su i dobra iskustva njegove uporabe u izobrazbi odraslih.