Tekstovi ovog izbora obuhvaćaju dio ljubavnoga motiva hrvatske usmene književnosti minulih stoljeća, od šesnaestoga do dvadesetoga.

Poznato je da su tekstovi usmene književnosti bili daleko brojniji u izvedbenom kontekstu nego što su bili zaposani. Do nas su, zapisom, došli tek neznatni fragmenti, iskazani (možda!) i slabijim kazivačima nego je to stvarno bilo u prirodnoj sredini.