U organizaciji Ureda pravobraniteljice za djecu, na Pravnom fakultetu u Osijeku održan je 14. svibnja stručni skup pod nazivom „Izazovi u ostvarivanju prava djece u školi”, na kojemu se, među ostalim, govorilo o brojnim temama kao što su povrede prava djece u području odgoja i obrazovanja, participacija djece u školi, izazovi u odgojno-obrazovnom uključivanju djece s teškoćama u razvoju te vršnjačko nasilje. Osim prikaza stanja prava djece i povrede dječjih prava u području odgoja i obrazovanja, sudionicima su predstavljene preporuke Pravobraniteljice za djecu, u svrhu cjelovite i pravovremene zaštite dječjih prava. Osobit naglasak stavljen je na ulogu odgojno-obrazovnih djelatnika u zašt