Zahvaljujući programu „Hrvatski književni putopis” – uključujući i novoizabrane radove – korpus suvremene hrvatske književnosti (od prvoga natječaja 2007.) bit će obogaćen s 213 novih književnih putopisa 

U Loboru su, 14. listopada 2023., u inspirativnom prostoru Lovačkoga doma Zazidje, održani 17. Dani Franje Horvata Kiša i središnji program te manifestacije – 17. Hrvatski književni putopis.

I ove je godine glavni organizator – od ideje projekta 2006., sve do cjelovite realizacije 17. natječaja za hrvatski književni putopis – Kajkavsko spravišče, društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti iz Zagreba. Suorganizatori su i entuzijastični domaćini Općina Lobor, Udruga za kulturno stvaralaštvo „Franjo Horvat Kiš” iz Lobora i loborska Osnovna škola Franje Horvata Kiša.

Renesansa književnoga putopisa

Od samih početaka pokrovitelji su i podupiratelji te jedinstvene književne manifestacije u nas posvećene isključivo putopisima (rjeđe zastupljenom književnom žanru u suvremenoj književnosti) Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Krapinsko-zagorska županija i Općina Lobor. Dvaput je to bilo Društvo hrvatskih književnika i njegov Fond za kulturu.

Pozdravnim slovom nazočnima su se obratili načelnica Općine Lobor Ljubica Jembrih i književnik Božidar Brezinščak Bagola te zamjenica krapinsko-zagorskoga župana Jasna Petek, koja je i proglasila 17. Dane otvorenima.

Prema izboru ocjenjivačkoga povjerenstva – u sastavu dr. sc. Ivo Kalinski, predsjednik, dr. sc. Emilija Kovač, dr. sc. Božica Pažur (Kajkavsko spravišče) i Darko Raškaj, pjesnik (UKS F. Horvat Kiš) – proglašeni su laureati 17. Natječaja za hrvatski književni putopis i dodijeljene nagrade (tri novčane nagrade ocjenjivačkoga povjerenstva, koje osigurava Općina Lobor, nagrada organizatora / Udruge za kulturno stvaralaštvo „Franjo Horvat Kiš” iz Lobora, dvije nagrade Kajkavskoga spravišča / časopisa Kaj i „Loborsko srce” Općine Lobor).

Glavna je laureatkinja mlada prvonagrađenica 17. hrvatskoga književnog putopisa Judita Kovač, iz njemačkoga grada Kanderna, drugonagrađeni Igor Šipić iz Splita i trećenagrađeni Tomislav Šovagović iz Zagreba.

UKS „Franjo Horvat Kiš” nagradila je Nadu Vukašinović iz Zagreba, a Kajkavsko spravišče i časopis Kaj dvoje kanonskih hrvatskih putopisaca Božicu Jelušić iz Đurđevca i Tomislava Marijana Bilosnića iz Zadra. Ovogodišnje Loborsko srce pripalo je Zdenki Maltar iz Novoga Marofa. Svi izabrani i nagrađeni putopisi (ove godine čak njih 18!) bit će objavljeni u časopisu Kaj. 

Zahvaljujući programu „Hrvatski književni putopis” – uzevši u obzir i novoizabrane radove – korpus suvremene hrvatske književnosti (od prvoga natječaja 2007.) bit će obogaćen s 213 novih književnih putopisa. 

Povezivanje hrvatskoga kulturnog prostora

Podsjetimo, uz revalorizaciju putopisnoga žanra i kvalitativno obogaćivanje korpusa suvremene hrvatske književnosti, te uz povezivanje hrvatskoga kulturnoga prostora dosezima tronarječne jezične zbilje – svrha je programa afirmirati Lobor kao hrvatsko središte putopisa.

Gostovanjem Tribine Kajkavskoga spravišča iz Zagreba, u sklopu programa ovogodišnjih Dana Franje Horvata Kiša, predstavljena je visoko vrjednovana poetsko-prozna zbirka Razmatranja književnice i znanstvenice dr. sc. Emilije Kovač, autorice standardnojezičnog i kajkavskog jezičnog izbora i raznolikog opusu od desetak knjiga, ujedno i stručne voditeljice putopisnoga programa. Nakladnik je Kajkavsko spravišče (Zagreb, 2022.), ilustrator Bojan Miljančić, a urednica Božica Pažur. Uz autoricu, izabrane pjesme iz zbirke interpretirali su Dubravko Sidor i Kristinka Raškaj. 

U glazbenom dijelu programa sudjelovali su učenici Glazbenog odjela OŠ Franje Horvata Kiša iz Lobora (dirigent Dario Šeremet). Cjelokupnu svečanost vodili su glumac Dubravko Sidor i radijska novinarka Kristinka Raškaj. 

Inače, 17. Dani Franje Horvata Kiša započeli su dan ranije u Kulturnom centru Lobor tematskom izložbom učeničkih likovnih radova, glazbenim nastupom i Malim školskim putopisom učenika loborske osnovne škole, koja se s učeničkim putopisima u manifestaciju uključila šesti put. Pohvaljene su učenice Diana Plancutić, Lea Balić i Petra Krajnik te njihova mentorica Snježana Radišković.

(Izvor: Kajkavsko spravišče – društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti, Zagreb; kajkavsko.spravisce@zg.t-com.hr; bozica.kaj@gmail.com)

Putopisni i tronarječni projekt Hrvatskoga spravišča

Dani Franje Horvata Kiša utemeljeni su u Loboru 23. rujna 2006. – na sâm dan rođenja književnika moderne, putopisca F. Horvata Kiša, uz njegovu 130. obljetnicu (rođen u Loboru 23. rujna 1876., umro u Zagrebu, 2. lipnja 1924.). Putopisi Istarski puti (1919.) ocijenjeni su njegovim najboljim djelom.

Organizator je stručno-znanstvenog dijela te manifestacije (prije svega, prvoga u nas – Natječaja za hrvatski književni putopis) Kajkavsko spravišče, društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti iz Zagreba. Nositelj ideje putopisnoga književnog projekta u Kajkavskom spravišču bio je ugledni povjesnik hrv. književnosti, vrhunski kajoznalec, antologičar, urednik prof. dr. sc. Joža Skok (1931. – 2017.). Podsjećamo kako je dugogodišnji predsjednik Kajkavskoga spravišča akademik Miroslav Šicel (1926. – 2011.), jedan od najvažnijih povjesničara hrvatske književnosti, ujedno i autor (neobjavljene) disertacije o Franji Horvatu Kišu. 

U godini višestrukih obljetnica – 55. obljetnici izlaženja časopisa Kaj i polustoljetnom djelovanju njegova nakladnika Kajkavskoga spravišča, te o 100. obljetnici rođenja njihova pokretača književnika Stjepana Draganića – uz afirmaciju kulturnih vrjednota s cjelokupnoga kajkavskoga govornog područja, programi poput književnoga putopisa te Kaj & ča... oblik su povezivanja našega kulturnog prostora temeljima tronarječne hrvatske jezične zbilje.