U suradnji s roditeljima prikupili smo mnogo tradicijskih igara, brojalica, tašunjalki, pjesmica, igara s pjevanjem koje su se u njihovim obiteljima prenosile s koljena na koljeno, a roditelji su ih upisivali u bilježnicu koja je kružila među njima 

Sva djeca imaju pravo na odgoj i obrazovanje koje prihvaća i podržava različitost identiteta svakoga djeteta i njegove obitelji (Nacionalni kurikulum ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja). To podrazumijeva prihvaćanje individualnih posebnosti svakog djeteta te individualni pristup svakom djetetu. Prema tome, uloga suvremenog odgojitelja u odgojno- obrazovnom radu u vrtiću s djecom rane i predškolske dobi vezana je za nj