Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević objavila je natječaj za izbor novih članova Mreže mladih savjetnika (MMS-a) i Foruma mladih 16+, u kojem je pozvala djecu koja joj žele pomagati u zastupanju dječjih prava da se prijave na natječaj. Uputila je poziv djeci iz cijele Hrvatske putem škola i drugih ustanova koje se skrbe o djeci, te putem medija, da se kandidiraju za članove MMS-a za sljedeće trogodišnje razdoblje odnosno za članove FM-a 16+ za jednogodišnje razdoblje.

„Ako imate najmanje 12, a najviše 17 godina, ako želite pomoći da se glas djece snažnije čuje u društvu i da se jasnije sagledaju potrebe djece i mladih, ako želite sa svojim vršnjacima aktivno zastupati dječja prava, prijavite se na natječaj za MMS i FM 16+”, poručuje pravobraniteljica za djecu. 

MMS je savjetodavno i suradničko tijelo pravobraniteljice za djecu, koje je osnovano 2010. godine radi bolje komunikacije s djecom i kako bi pravobraniteljica, konzultirajući se s njima o svim pitanjima važnim za djecu i mlade, što bolje zastupala njihove interese u situacijama kada oni to ne mogu sami. Do danas je više od stotinu djece bilo uključeno u rad MMS-a.

FM 16+ osnovan je 2021. godine kao još jedno konzultativno tijelo mladih, radi promoviranja učinkovite i smislene dječje participaciju u društvu. FM 16+ čine djeca starija od 16 godina, koja su pokazala motivaciju i spremnost da surađuju s pravobraniteljicom, te da svojim idejama pridonesu unapređivanju dječjih prava i položaja djece u društvu.

Mrežu mladih savjetnika i Forum mladih 16+ pravobraniteljice za djecu čine djeca i mladi u dobi od 12 do 18 godina iz svih krajeva Hrvatske, koji pomažu pravobraniteljici kao njezini savjetnici i suradnici. S pravobraniteljicom i njezinim odraslim suradnicima razmjenjuju mišljenja o raznim temama i pitanjima važnim za djecu, predlažu teme za raspravu i aktivnosti MMS-a i FM-a 16+, a predlažu i neke aktivnosti Ureda pravobraniteljice. Članovi MMS-a i FM-a 16+ jesu i svojevrsni ambasadori pravobraniteljice budući da svojim vršnjacima prenose informacije o njezinu radu i zaštiti dječjih prava. 

‒ Budući da sadašnjoj, petoj generaciji MMS-a uskoro istječe mandat, a prvoj generaciji FM-a 16+ već je istekao, želimo pozvati što više djece da se prijave na natječaj za izbor novih članova za iduće razdoblje. Vjerujemo da je najbolji način za to informiranje o natječaju za MMS i FM 16+ na satu razrednika u osnovnim i srednjim školama, jer želimo doći do širokog kruga djece iz svih krajeva Hrvatske ‒ iz velikih i malih gradova i sela, s raznovrsnim životnim iskustvima ‒ navodi pravobraniteljica. Ujedno poziva sve nastavnike, a posebno razrednike, te školske stručne suradnike da na satu razrednika obavijeste učenike šestog, sedmog i osmog razreda osnovne škole, te učenike prvog, drugog i trećeg razreda srednje škole, o ovom natječaju. Također ih poziva da podrže učenike koji se žele prijaviti, da im pomognu pronaći obrazac prijave na stranici www.dijete.hr, ispuniti ga i poslati poštom ili e-mailom na navedene adrese.

U svim dosadašnjim izborima za članove MMS-a i FM-a 16+ važnom i poticajnom pokazala se upravo suradnja sa školama, stoga je pravobraniteljica zamolila ministra znanosti i obrazovanja da preporuči svim osnovnim i srednjim školama da informiraju učenike o natječaju. No, važno je istaknuti da se djeca prijavljuju na natječaj po vlastitoj želji i odluci te se od njih ne očekuje da predstavljaju svoju školu, grad ili bilo koju drugu organizaciju. 

Članovi i članice MMS-a i FM-a 16+ zastupaju vlastito mišljenje, predstavljaju sebe same i upoznaju pravobraniteljicu sa svojim mišljenjem o položaju djece u društvu i onome što je po njihovu mišljenju važno i potrebno djeci.

Svi zainteresirani mogu na mrežnoj stranici pravobraniteljice www.dijete.hr naći njezin poziv i obrazac za prijavu koji je potrebno ispuniti i poslati poštom, na adresu: Pravobraniteljica za djecu, NATJEČAJ za MMS ili NATJEČAJ za FM 16+, Teslina 10, 10000 Zagreb ili e-mailom na mojglas@dijete.hr, obvezno uz naznaku Natječaj za MMS ili Natječaj za FM 16+.

Natječaj je otvoren do kraja lipnja, a u rujnu će sadašnji članovi MMS-a s pravobraniteljicom i njezinim odraslim savjetnicima među prispjelim prijavama kandidata izabrati nove članove.