Ključno je stvoriti okružje usmjereno na učenje, a ne na učinak; kada škole prenose poruku da su ocjene sve što je važno, to stvara tjeskobu, a sustav ocjenjivanja može prikriti individualne napretke

Matematika je temelj. Ako propustite jednu lekciju, teško je naučiti sljedeću. I tada počinjete zaostajati, što matematiku čini metom usmjerene anksioznosti u odnosu na druge predmete

Nije istina da vam je suđeno da budete loši u matematici. Možda se samo trebate izboriti s vlastitom „matefobijom”. Jeste li roditelj koji se užasava mogućnosti da mora pomagati djetetu rješavati zadaću iz matematike? Mrzite li kad u restoranu morate izračunati kolika je