Povratak tradiciji u vrtićkoj skupini
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Povratak tradiciji u vrtićkoj skupini

Uloga suvremenoga odgojitelja u radu s djecom rane i predškolske dobi vezana je za njegov rad kao stručnjaka koji će utjecati na širu zajednicu, promičući razumijevanje i uvažavanje djeteta kao ravnop...