Naša svakidašnjica
Pjesma i suze

Sretni su oni koji mogu bezbrižno dočekati kraj nastavne godine i odmarati se, ali ako je kraj nastave, nije kraj obrazovanju i odgoju i nikada ne završava škola života