Ispiti znanja iz kompleta Zadaci za provjeru znanja iz matematike namijenjeni su provjeravanju i/ili ocjenjivanju znanja učenika/učenica, bez obzira kojim se udžbenikom oni koriste. Komplet Zadataka sadrži ispitne listove za dvoje/dvojicu učenika (A i B grupa).

Uvodnim pismenim radom provjerava se i ustanovljuje se matematičko znanje učenika iz prethodnog razreda.

Sljedećih šest ispita znanja namijenjeni su provjeri i ocjenjivanju znanja učenika. Tim ispitima provjerava se znanje gradiva svake pojedine nastavne teme.

Završnim pismenim radom, pri kraju školske godine, provjerava se cjelokupno učenikovo znanje matematike.

U svakom ispitu predložen je broj bodova i dan prijedlog raspona ocjena kao smjernice pri ocjenjivanju učenika.

Ispiti znanja mogu se pisati jedan ili dva školska sata.

U svakom ispitu kružićem su posebno označeni zadaci koje učenici rješavaju u 45 minuta.

Za rješavanje svih zadataka maksimalno je vrijeme 90 minuta. (Učiteljice/učitelji dobivaju posebno tiskana rješenja zadataka.)

Zadaci za provjeru znanja iz matematike provjereni su u višegodišnjoj praksi mnogih škola. Nova izdanja Zadataka usklađena su s novim nastavnim planom i programom.

Zadatke naručuje učiteljica/učitelj, odnosno škola, narudžbenicom koja je ovjerena žigom škole.