Objavljeno  14.05.2024.
Godina 2024 Br. izdanja 19-20
Školske novine

Provedena je serija istraživanja o nejednakostima od rane i predškolske do odrasle dobi, među ostalim koja pokazuju kako je podrška stručnih suradnika u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju te razrednoj nastavi veća u razvijenijim regijama Hrvatske, a manja u slabije razvijenim regijama (Središnja Hrvatska i Slavonija). Najviše iskustva u individualiziranim oblicima podrške djeci imaju učitelji razredne nastave u dobi od 40 i više godina s radnim stažem od šest i više godina, a najmanje mlađi učitelji s manje radnog iskustva